Sdílet

Tweet

Google Earth, virtuální cesta kolem světa


Země, modrá planeta plná života

Chápání našeho světa se v průběhů staletí rapidně změnilo. V dávných dobách vládlo skálopevné přesvědčení, že se jedná o placku a pokud by se někdo pokusil vyrazit na příliš dalekou cestu, dojel by až na konec světa, kde by se propadl do prázdnoty. Změnit tento názor a spousty dalších paradigmat stálo spousty úsilí a odvahy. První cestovatelé mnohdy vyráželi naslepo a ani netušili, kam je cesty zavedou. Jejich zásluhou se však postupně začínala plnit bílá místa na mapách a dnes může mít každý z nás celou planetu jak na dlani.

Již jsou však dávno pryč doby, kdy jsme ji obdivovali na školním globusu, postupem technického rozvoje si můžeme v klidu svého obýváku zajet na exkurzi na Antarktidu či do Číny. Google Earth nabízí téměř neomezenou možnost volby si prohlédnout 3D model Země. Jen málokdo si dnes vzpomene, že myšlenka použít satelitní snímky a vložit je na kostru planety byl chytrý marketingový tah malé společnosti Autometric pro ukázku schopností vizualizace. Nevšední nápad zaujal natolik, že došlo k rozšíření projektu a 3D vizualizace se postupně dočkal celý zemský plášť. Program poté sloužil při přípravě cestopisných dokumentů National Geographic a dokonce se stal základem i pro efekty ve filmu Shadow Conspiracy. Pod záštitou společnosti Keyhole se první veřejně přístupná verze objevila na internetu v červnu 2001 pod názvem Earthviewer. Velice povedené zpracování modelu Země potažené reálnými fotografiemi pořízenými družicemi, si okamžitě získalo mnoho příznivců. Zájem o tento program nemohl uniknout stále se rozrůstající korporaci Google, která EarthViewer 3D v roce 2004 odkoupila. Již pod svou značko Google Earth byl vydán 28. června 2005.

Od svých prvních krůčků až po současnost ušel program značný kus cesty. Dnes již není problém pomocí celé škály vrstev si naplánovat optimální trasu pro svoji dovolenou či jen tak se virtuálně projet po exotických krajinách. Po spuštění se naskytne pohled na celou zeměkouli, s níž si uživatelé dle potřeby mohou otáčet, natáčet a samozřejmě přibližovat. Není problém si vyhledat konkrétní místo dle názvu či zeměpisné polohy. Google Earth však není pouhou mapou, jeho krása je v již zmíněných fotografiích pořízených z družic. Svoje město, či rodný dům si tak můžete prohlédnout z ptačí perspektivy. Již v roce 2006 byla aplikace rozšířena o mnoho detailních pohledů ve 3D, převážně pohoří, včetně Mount Everestu. Postupně následovaly 3D modely budov a staveb, zpočátku zaměřené spíše na historicky významné objekty. Po zveřejnění nástroje SketchUp , který umožňoval jejich tvorbu i uživatelům aplikace, se jejich seznam rozrost o další tisíce. Zdokonalování techniky zpracování dat umožnilo vývojářům v srpnu 2007 zakomponovat do programu kompletní město ve 3D zobrazení. Hamburg byl sice první, avšak rozhodně ne poslední, okamžitě ho následovali další velká města, mezi nimiž v současnosti nechybí ani Praha a Brno.

Earth již dávno není osamocený projekt mapy světa, spoluprací s mnoha dalšími projekty se pouhým kliknutím myši na zajímavé místo můžeme připojit k databázi wikipedie a přečíst si o něm zajímavá data. Volbou nastavení vrstev si dále můžeme určit, co vše chceme mít zobrazeno. Vyčlenit si můžeme hranice, a to nejen jednotlivých států, ale i okresů či provincií. Zvýraznění se mohou dočkat i veškeré komunikace a prostorově zobrazené budovy. Navolit si lze i zobrazování míst, tedy muzeí, restaurací atd. I když to není prioritou programu, při volbě záložky počasí se na mapě zobrazují informace o aktuálních teplotách naměřených na meteorologických stanicích. K jednotlivým místům se mohou vztahovat i uživatelské fotografie, a to soudobé i historické. Zkrátka možností, co vše si nechat v Google Earth zobrazit je velice mnoho a všechny je nelze ani vyjmenovat.

Google svůj program dotáhl k dokonalosti a v každé nové verzi se snaží hlavně snížit hardwarové požadavky a samozřejmě aktualizovat nově pořízené snímky. Zaměříme-li se na naší republiku, je nutné konstatovat, že valná většina snímků je již značně fousatého data. Zkrátka jsme příliš malou zemí, aby se na nás družice QuickBird, jenž je primárním zdrojem nových dat zaměřila. Upřednostňovány jsou samozřejmě větší státy, nebo také místa živelných katastrof. Ano i takové následky řádění tsunami či hurikánu si můžete na tomto zemském simulátoru prohlédnout. Jedinou výjimku tvoří vojenské objekty a místa rozložení vojenských jednotek. V druhém případě jsou povětšinou v programu k dispozici starší snímky. K tomuto kroku vedení společnosti Google vedli teroristické akce v Bastře, jenž byli naplánovány na základě dat z jejich aplikace. Jisté mezery lze zaznamenat i v několika státech, převážně řízených diktátory, kteří proti programu Earth vystupují, jakožto špionážnímu projektu komerční společnosti.